Centrum | Scenisk Rörelse | Eget Skapande | Aktuellt

Centrum för scenisk rörelse och eget skapande är en mötesplats för scenkonstnärer och andra som är intresserade av hur man på scenen kan vara i stunden och nå den skapande punkten. Eller som Michael Norlind säger i sin bok "Verklighetens magi": "Att vara och handla i kontakt och i takt med det faktiskt befintliga för att medvetet kunna använda sig av detta som stunden tillhandahåller och på detta vis skapa en ny verklighet."
Mötesplatsen kan vara en föreställning med efterföljande samtal, en festival innehållande workshops, föreställningar och seminarier eller handledning - enskilt och/eller i grupp.
Initiativtagare är Michael Norlind och Gunilla Rahm som både bor och verkar i Gerlesborg, Bohuslän. Michael är skådespelare och pedagog och arbetar f n som lärare i scenisk rörelse och eget skapande på Teaterhögskolan i Luleå. Gunilla har bl a arbetat som teaterproducent.

Kontakt: gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se
Till Scenkonst Gerlesborg