Centrum | Scenisk Rörelse | Eget Skapande | Aktuellt Scenisk rörelse

Scenisk rörelse
- ATT DANSA MED DEN BEFINTLIGA VERKLIGHETEN

Arbetet vid centret har sina rötter inom den fysiska teatertraditionen där stor vikt läggs vid skådespelarens träning av sitt instrument, kroppen, samt utvecklandet av den fysiska uttrycksförmågan.
Under årens lopp har Michael Norlind, som är konstnärlig ledare vid centret, utvecklat ett eget arbetssätt och det är med denna träning som grund, vi erbjuder fördjupningsarbeten för scenkonstnärer. Arbetet utgår från idén att ”det fysiska” är en praktisk väg att komma till ”här och nu”. Träningen innebär utforskande av den fysiska handlingen, att lära sig att lyssna till och förvalta kroppens impulser för att sedan medvetet styra ettskeende utan att förlora närvaron.
Kanske det då går att skapa en stunds magi - när man är i kontakt med sig själv och i takt med det som finns runt omkring?

 

Kontakt: gunilla.rahm@scenkonstgerlesborg.se
Till Scenkonst Gerlesborg